Gribu visu zināt!
Pieņemiet mani programmā!

SākumsDerīga informācija

Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem.

 

*Kas ir studentu apmaiņas programmas?

 

   Starptautiskās apmaiņas programmas starp dažādām valstīm kā starptautiskās sadarbības veids parādījās 20.gadsimta 40-to gadu beigās. To galvenais mērķis bija dot jauniem cilvēkiem no dažādām valstīm iespēju iepazīt vienam otru tuvāk, kā arī iepazīties ar citu valstu kultūru. Lai studentiem programmas būtu pieejamas, viņiem tika dota iespēja strādāt un dzīvot izvēlētajā valstī, kas ļauj  pilnīgi vai daļēji atmaksāt programmas dalības maksu un ceļot.

 

*Kas var piedalīties apmaiņas programmās?

 

   Vecuma ierobežojumi  katrai atsevišķai programmai ir norādīti  tabulā pie programmas apraksta. Dažās programmās ir vēl papildus ierobežojumi, kā piemēram, Work and Travel  programmā var piedalīties tikai studenti. Vecuma ierobežojums vairākumam no programmām ir sākot no 18 gadiem (dalībniekam jābut 18 gadu vecam uz programmas sākuma datumu).

 

*Kādas ir svešvalodas prasības?

 

   Valodas līmenis ir atkarīgs no programmas, kurā jūs velāties piedalīties. Kad jūs izvēlaties pieteikties uz kādu no programmām , jūsu valodas līmenis tiek noteikts intervijas laikā ar SAC pārstāvi. Visaugstākās valodas līmeņa prasības (un attiecīgi detalizētāka intervija) tiek prasītas programmās  Counselor (nometnes vadītājs), Au Pair (aukle) un Trainee (stažieris). Work and Travel un Camp Power/Support Staff nometnes programmām, kā arī lauksaimniecības programmu kandidātiem, svarīgi ir pārvaldīt svešvalodu  sarunvalodas līmenī - jāprot skaidri izteikt savas domas, kā arī saprast sarunas biedrus. Pēc sekmīgas intervijas nav ieteicams pamest valodas tālāko apgūšanu -  jo augstāks būs jūsu valodas līmenis, jo vairāk jūs varēsiet izmantot iespējas, kuras tiek piedāvātas programmas ietvaros. Piemēram, iegūt labāk apmaksātu darbu vai vairāk ceļot.

 

*Kas ir iestāšanas nauda (pirmā iemaksa)?

 

   Iestāšanas naudu ir jāiemaksā iestājoties International Exchange Center biedrībā un tajā programmā pēc intervijas ar mūsu pārstāvi. 

 

*Kādos gadījumos tiek atdots pirmais depozīts?

 

   Pirmais depozīts tiek atdots tādā gadījumā, ja dalībnieka valodas līmenis ir nepietiekams pēc programmu sponsororganizācijas pārstāvju ieskatiem (programmas Work & Travel, Camp USA); ja dalībniekam tiek atteikta vīza; ja dalībnieks ir saslimis un slimība vai slimības sekas padara neiespējamu piedalīšanos izvēlētajā programmā - šajā gadījumā dalībniekam ir jāsniedz ārsta zīme divus mēnešus pirms programmas sākuma datuma (attiecas us dalībniekiem, kuri piesakās uz programmām, kas darbojas visa gada garumā), vai līdz tā gada 1. aprīlim, kad dalībnieks uzsāk dalību programmā (vasaras programmu dalībniekiem). Visos citos gadījumos, piemēram, personisko iemeslu dēļ (plānu maiņa, eksāmeni utt.)  pirmais depozīts netiek atdots.

 

*Vai mūsu organizācija palīdz studentiem, uzturēšanās laikā izvēlētajā valstī?

 

   Šīs funkcijas pilda mūsu sponsororganizācijas („InterExchange” Amerikas Savienotajās valstīs, „ISEC” Lielbritānijā utt.), kas vienmēr ir gatavi palīdzēt mūsu dalībniekiem ārkārtējos gadījumos, sniedz nepieciešamo informāciju, palīdzību vai padomu pa telefonu.

 

*Vai programmas dalības maksa atmaksājas?

 

   Jā. Visas programmas dod iespēju atmaksāt dalības maksu lielākā vai mazākā mērā.

 

*Vai ir iespējams piedalīties programmā kopā ar draugu (draudzeni)?

 

   Tas ir atkarīgs no programmas. Parasti tas ir iespējams programmās, kur jūs paši meklējat sav darba vietu.

 

* Kāpēc ārzemju darba devēji pieņem darbā latviešu studentus?

 

  Valdības līmenī starptautiskās apmaiņas programmas bija izveidotas, lai dotu ārzemju studentiem iespēju iepazīt citu valstu kultūru un to iedzīvotāju ikdienas dzīvi. Kas attiecas uz konkrētiem darbadevējiem, tad viņi labprāt pieņem ārzemju studentus uz vasaras sezonas darbiem, jo: a) apmaiņas studenti ātri apgūst visu jauno, ir apzinīgi un viņiem var uzticēties; b) studentu brīvlaiks sakrīt ar tūristu sezonas karstāko laiku; c)ārzemju studenti ienes daļu no savas kultūras, kas dažreiz var piesaitīt vairāk klientu un apmeklētāju.

 

*Vai apmaiņas programmu dalībnieki ārzemēs strādā legāli?

 

   Jā. Attiecīgo valstu valdības ir šīs programmas atzinušas. Visu programmu dalībnieki saņem visus nepieciešamos dokumentus (ASV -  DS-2019 forma un J-1 vīza, Lielbritānija un Īrija - darba atļauja),  un viņiem ir atļauts legāli strādāt.

 

*Uz cik ilgu / īsu laika periodu var aizbraukt?

 

   Parasti programmas minimālais ilgums ir 2 mēneši, maksimālais -18 mēneši (sīkākai informācijai sk. programmu aprakstu).

 

*Vai programmu dalībniekiem tiek nodrošināta medicīniskā apdrošināšana?

 

   Dažu programmu maksā ietilpst medicīniskā apdrošināšana, dažu programmu dalībniekiem ir jāiegadājas medicīniskā apdrošināšana pašiem (sīkākai informācijai sk. programmu aprakstu).

 

*Kas nodarbojas ar vīzu noformēšanu?

 

   Visu  programmu dalībniekiem SAC pārstāvji izsniedz nepieciešamos dokumentus, lai varētu tos sniegt vīzas saņemšanai.

 Copyright 2007 International Exchange Center SIA
Address: 4 Torna str., 3b-303, Riga, Latvia , LV-1050, tel. +371 67228228, fax +371 67830257
email: