Atlaides

SākumsISIC
ISIC Kartes
Click to enlarge image -

Kas ir ISIC Studenta karte?

ISIC (International Student Identity Card) karte ir vienīgā starptautiski atzīta pilna un nepilna laika studenta identifikācijas karte, kuru katru gadu izmanto 4.5 miljoni studentu 120 pasaules valstīs, kā arī pasaulē plaљākā atlaiћu tīkla karte ar vairāk kā 40 000 atlaidēm pasaulē un 550 atlaidēm Latvijā, tai skaitā arī Latvijas reģionos.

Kas var saņemt ISIC Studenta karti?

 *students, kurš studē augstākās izglītības iestādē (ugstskolā, koledћā);


* pilna laika dienas vai vakara nodaļas students, nepilna laika klātienes un neklātienes students;

Nepieciešamie dokumenti:

* pilna akadēmiskā gada studenta apliecība vai izziņa no izglītības iestādes;


* personu apliecinoљs dokuments;
°

* viena fotogrāfija (3x3.5 cm).

Kartes derīguma termiņš

ISIC Studenta kartes derīguma termiņљ ir 16 mēneši (no septembra līdz nākamā gada decembrim).

Cik maksā ISIC Studenta karte?

Kartes cena ir LVL 5 (EUR 7,11)

Kāds ir ISIC Studenta kartes izgatavošanas laiks?

5 minūtes.

Atlaides Rīgā>>

www.isic.lv

 Copyright 2007 International Exchange Center SIA
Address: 4 Torna str., 3b-303, Riga, Latvia , LV-1050, tel. +371 67228228, fax +371 67830257
email: